Zemné práce, demolácie a obchodná činnosť.

Stabilizácie

Na dávkovanie spojiva na povrch vrstvy sa použije dávkovač spojiva, ktorým sa dávkuje predpísané množstvo spojiva na povrch vrstvy s presnosťou ± 10 %.Na miešanie zmesí sa použije špeciálne strojné zariadenie – zemná fréza.   Pri miešaní susedného pásu sa vykoná aj miešanie predchádzajúceho pásu s prekrytím najmenej 100 mm. Premiešanie musí zabezpečiť vytvorenie homogénnej zmesi v celej požadovanej hrúbke vrstvy. Zlepšovanie a stabilizácia zemín sa nesmie vykonávať za daždivého počasia. Na vytlačenie prebytočného vzduchu pre dosiahnutie požadovanej pevnosti je použitý hutniaci mechanizmus. Vyrovnanie plochy na požadované spády prostredníctvom Gredra.Stabilizácia je následne uzavretá vibračným valcovaním.

 

Strojné vybavenie

Stabilizácia

valtra Valtra greder Komatsu GD 675 IMG_0088 dávkovač STREUMASTER BINDER IMG_0113 stabilizačná fréza STEHR SBF 24 IMG_0105 LIAZ kropička IMG_0054 GREDER HBM-NOBAS 6×6 + laser IMG_0024 ZETOR FORTERRA 135 + stabilizačná fréza STEHR SBF 24 CHALLENGER MT665 B