+421 905 403 312
Cenová ponuka

Stabilizáciou sa rozumie zlepšovanie zemín na mieste pomocou hydraulických spojív (napr. vápno, cement) pri výstavbe priemyselných parkov, komunikácií alebo spevnených plôch.

Technológia stabilizácie pozostáva z dávkovania spojiva prostredníctvom dávkovača hydraulických spojív. Takto nasypané spojivo sa premieša zemnou frézou do hĺbky 40 cm.

Stabilizácia teda zabezpečí:

  • zvýšenie únosnosti zeminy
  • nárast miery zhutnenia zeminy

Stabilizácia sa stala modernou alternatívou ku klasickej metóde výmeny nevhodnej zeminy. V rámci našich stabilizačných prác využívame zeminu, ktorá by sa za iných okolností musela odviesť preč. Takýmto spôsobom zabezpečíme opätovné využitie zeminy, čo zníži náklady a prispieva k zrýchleniu doby výstavby.

Na vykonanie kvalitnej stabilizačnej práce je podstatné:

  • vytvorenie homogénnej zmesi v celej požadovanej hrúbke vrstvy
  • odstránenie prebytočného vzduchu – zabezpečí hutniaci mechanizmus, ktorý vytláča prebytočný vzduch na dosiahnutie požadovanej pevnosti
  • vyrovnanie plôch na požadované spády – prostredníctvom strojného vybavenia Greder s nivelačným systémom 2D a 3D (Trimble, Topcon)
  • valcovanie vibračným valcom – finálne vyrovnanie plochy

Naša spoločnosť sa orientuje hlavne na práce väčších rozmerov, keďže chceme, aby po nás zostal čo najviditeľnejší výsledok.