Sídlo firmy:
Žilinská cesta 522
013 11 Lietavská Lúčka
Pavol Hoferica, zemné práce a obchodná činnosť
Ovčiarsko 172
010 04 Žilina
Telefóny:
Dispečing: 0905 403 312
Fakturácie: 0905 616 539
Stavbyvedúci: 0915 978 857, 0918 474 405
Personalistika: 0918 919 316
Phm, poistky: 0915 854 575
E-mail:
Dispečing: dispecing@pavolhoferica.sk
Cenové ponuky: ponuky@pavolhoferica.sk
Fakturácie, účtovníctvo: fakturacie@pavolhoferica.sk
Phm, poistky: phm@pavolhoferica.sk
Dielňa: servis@pavolhoferica.sk