Zemné práce, demolácie a obchodná činnosť.

Kontakty

Pavol Hoferica, zemné práce a obchodná činnosť
Ovčiarsko 172
010 04 Žilina

SÍDLO FIRMY:

Lietavská Lúčka
Žilinská cesta 70/a

hoferica

Telefóny:

objednávka prác, dispečing: 0905403312
fakturácie: 041/5004192, 0905616539
stavbyvedúci, stabilizácie: 0918653995
demolácie: 0907165441
personalistika: 041/5004190
phm, poistky: 041/5688493
fax: 041/5004192

E-mail:

dispecing@pavolhoferica.sk – objednávky prác
ponuky@pavolhoferica.sk – cenové ponuky – naceňovanie prác
hoferica@pavolhoferica.sk – demolácie, stabilizácie
fakturacie@pavolhoferica.sk – fakturácie, účtovníctvo
phm@pavolhoferica.sk – pohonné hmoty, poistky, poistné udalosti
servis@pavolhoferica.sk - dieľňa