Zemné práce, demolácie a obchodná činnosť.

Recyklácie

  • čelusťový drvič na drvenie lomového kameňa
  • drvenie železobetónov, muriva a asfaltov

Využívame drvičku EXTEC C12 a Terex Pegson XR400, ktoré slúžia na recykláciu stavebnej sute, betónov, asfaltu, drvenie lomového kameňa na frakciu od 75 mm. Materiál sa používa najmä na podložie za účelom spevnenia plochy.

Povolenia pre drvičky:

Súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadenim – EXTEC C12+
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia EXTEC_C12+
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia EXTEC C12+ – DOPLNENIE R5
Súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením – EXTEC C12+ – DOPLNENIE R5
 
 
Súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadenim – TEREX PEGSON XR400
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia – TEREX PEGSON XR400

Strojné vybavenie

Drvičky

20160504_121114 Terex Pegson XR400 IMG_20130123_154224 drviaca lyžica ATLAS COPCO 3500 th_drvicka_02 EXTEC C12+

Triedič

SAMSUNG Warrior 1800 – triedič